รองประธานหอการค้าเชียงใหม่เชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ แต่ต้องรอดูบทพิสูจน์การทำงานและการตัดสินใจ

  
     รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกอ่อนน้อมประนีประนอม หากสามารถพิสูจน์ความเป็นผู้นำที่กล้าตัดสินใจและมองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก สังคมก็จะยอมรับและให้การสนับสนุน
นายสมชัย ศิริสุจินต์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของไทยว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีบุคลิกประนีประนอม ที่จะสามารถประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้ อย่างไรก็ตาม การจัดคณะรัฐมนตรีเข้าทำงาน และการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ออกจากผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของกลุ่ม รวมถึงผลประโยชน์ของเครือญาติ จะเป็นบทพิสูจน์เบื้องต้น หากทำได้ ก็จะได้รับการการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง แต่หากไม่สามารถทำได้ก็คงหนีไม่พ้นที่จะถูกต่อต้าน
รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ปัญหาเร่งด่วนขณะนี้นอกจากความขัดแย้งด้านการเมืองและปัญหาปากท้องของประชาชนแล้ว สิ่งที่จะกระทบกับประเทศไทยเป็นวงกว้างคือเรื่องปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก ซึ่งหากได้ทีมเศรษฐกิจที่ดี มีวิสัยทัศน์ ทำงานเพื่อประเทศเป็นหลัก ก็เชื่อว่าทุกภาคส่วน ทั้งนักลงทุนหรือนักธุรกิจ ก็พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล
 
19 กันยายน 2551 , 20:03 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่