เปิดตัวเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และนายสมชัย ศิริสุจินต์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงเปิดตัวเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของ สนช. ผู้อำนวยการ สนช.กล่าวว่า การร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและสร้างธุรกิจนวัตกรรมในภาคการผลิตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เป็นนโยบายสำคัญของ สนช. โดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนานวัตกรรมก็เป็นกลไกที่สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอุตสาหกรรม นำไปสู่การยกระดับขึ้นของประเทศ โดยที่เชียงใหม่นับว่ามีศักยภาพสูงทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง สนช.จึงได้ตั้งวงเงินสนับสนุนไว้ถึง 50 ล้านบาทต่อเครือข่าย ทั้งนี้ภาคเอกชนสามารถขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทั้งระดับต้นแบบและขยายการลงทุน ผ่านหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในลักษณะเงินให้เปล่าวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทและในลักษณะของดอกเบี้ยวงเงินดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ
ทางด้านนายสมชัย ศิริสุจินต์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ความร่วมมือกับ สนช.ดังกล่าวนี้ เป็นการเสริมสร้างความสามารถทางธุรกิจให้กับสมาชิก และส่งเสริมการทำงานร่วมกับภาครัฐและองค์กรเอกชนในทุกระดับ ซึ่งเป็นโยบายสำคัญของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หอการค้าจะเป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำไปสู่การขอรับการสนับสนุนในรูปแบบเงินให้เปล่าและดอกเบี้ย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการประสานงานด้านวิชาการ และด้านการตลาด ทั้งจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขององค์กรสมาชิกในเครือข่าย
 
19 กันยายน 2551 , 20:08 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่