รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกลุ่มอาชีพภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงใหม่

  
     งานมหกรรมกลุ่มอาชีพภาคเหนือตอนบนเริ่มแล้ววันนี้ที่ข่วงประตูท่าแพ มีกว่า 100 กลุ่มอาชีพเข้าร่วมงานระหว่าง 19-20 กันยายน นี้
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกลุ่มอาชีพภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอาชีพ เป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่ม อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การจัดหาตลาด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสินค้า พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ และภาคีเครือข่ายในระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีกลุ่มอาชีพจาก 8 จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ และน่าน เข้าร่วมงาน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกซุ้มของกลุ่มฝึกอาชีพทั้งหมดที่เข้าร่วมงานกว่า 100 กลุ่ม เช่น ประเภทสิ่งทอ จักสาน แปรรูปอาหาร และอื่น ๆ ในบรรยากาศแบบล้านนา พร้อมทั้งการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าหัตถกรรมของแต่ละกลุ่ม โดยมีกำหนดจัดงานระหว่าง 19-20 กันยายน 2551 นี้ รวม 2 วัน
 
19 กันยายน 2551 , 20:11 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่