การจัดคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ทุกคนพร้อมปฏิบัติตาม

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่า การจัดคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งหากไม่เป็นไปตามที่หวังก็ต้องมีการเสียสละบ้าง เพราะคงไม่สามารถทำให้เป็นที่พอใจของทุกคนได้
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่ ถึงการกำหนดตัวรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ว่า อยู่ที่อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้พิจารณา และหากผลออกมาอย่างไรทุกคนก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม ซึ่งในแต่ละกลุ่มย่อมมีการทั้งสมหวังและผิดหวัง แต่ทั้งนี้เมื่ออาสาเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติก็ต้องทำงานอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเสียสละบ้างในบางโอกาส
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงตำแหน่งของตนเองด้วยว่า ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็สามารถทำได้ แต่หากสามารถทำงานกระทรวงเดิมได้ก็จะเป็นการดี เพราะการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ จะทำให้การวางแผนงานระยะยาวไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และอาจทำให้ข้าราชการขาดความมั่นใจได้
 
19 กันยายน 2551 , 20:12 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่