เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง เสริมส่งความเป็นผู้ประกอบการสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคเหนือของประเทศไทย

  
     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญร่วมสัมมนาเรื่อง เสริมส่งความเป็นผู้ประกอบการสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคเหนือของประเทศไทย 26 ก.ย.51 นี้
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง เสริมส่งความเป็นผู้ประกอบการ โอกาสสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อมในภาคเหนือของประเทศไทย วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการประกอบการธุรกิจ SMEs อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันนโยบายและประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดย่อมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้กับผู้ประกอบการชาวไทยได้รับทราบ และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 
23 กันยายน 2551 , 21:24 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่