งานจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน และครบรอบ 28 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลนครพิงค์

  
     โรงพยาบาลนครพิงค์จัดงาน จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน นครพิงค์สร้างสามัคคี เพื่อสุขภาพดีและปลอดภัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปีของการก่อตั้ง มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนและบุคลากร
นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธานเปิดงาน จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน นครพิงค์สร้างสามัคคี เพื่อสุขภาพดีและปลอดภัย เนื่องในโอกาสการก่อตั้งครบรอบ 28 ปี มีผู้บริหาร บุคลากรของโรงพยาบาล รวมทั้งประชาชนทั่วไปผู้มารับบริการและในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์กล่าวว่า จากการให้บริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขมาจนครบ 28 ปีวันนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ได้มีการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งสำคัญที่อยู่คู่การดูแลสุขภาพประชาชน ก็คือดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่งหากสามารถทำได้อย่างดีและเหมาะสม ก็จะทำให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง กิจกรรมวันนี้นอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคี เป็นการสร้างเสริมสุขภาพอย่างครบวงจรด้วย
กิจกรรมภายในงานมีการทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน นิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัย การบริการทางการแพทย์ ตอบปัญหาชิงรางวัล และบริการรับขยะรีไซเคิลแลกไข่
 
24 กันยายน 2551 , 15:55 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่