ฝึกอบรมนวดฝ่าเท้า ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษโดยผู้ปกครองของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

  
     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดฝึกอบรมนวดฝ่าเท้าเด็กพิเศษโดยผู้ปกครอง ตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษโดยผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
นายแพทย์ สมัย ศิริทองถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมนวดฝ่าเท้าเด็กพิเศษโดยผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2551 เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการนวดฝ่าเท้าเด็ก เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิเศษด้วยตนเอง
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษโยผู้ปกครอง ซึ่งสะดวกและประหยัดที่สุด และการนวดฝ่าเท้านอกจากใช้ในการฟื้นฟูพัฒนาเด็กพิการแล้ว ยังสามารถนำไปใช้กับบุคคลทั่วไปและบุคคลในครอบครัว นอกจากนั้น ยังนำไปประกอบการเพื่อหารายได้เสริมสำหรับครอบครัวของกลุ่มผู้ปกครองและเด็กพิเศษที่มีความสามารถ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์กล่าวถึงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษด้วยว่า ทุกคนที่เข้ามารับบริการจะมีพัฒนาการดีขึ้น และยิ่งเข้าสู่ระบบเร็วเท่าใดก็จะยิ่งพัฒนาได้ดีขึ้นมาก บางคนสามารถทำให้หายจากความพิการ หรือที่พิการแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนทัศนคติของผู้ปกครองหรือสังคมรอบข้างหากเทียบกับเมื่อก่อนพบว่าปัจจุบันมีความเข้าใจมากขึ้น ว่าการมีลูกพิการนั้นเกิดจากโรคบางอย่าง ไม่ได้เป็นการกระทำของพ่อแม่ และการนำลูกพิการเข้าสู่การฟื้นฟูพัฒนา ก็เป็นการสร้างกุศลของพ่อแม่ ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้หายจากความพิการหรือสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่เป็นภาระของสังคม
 
24 กันยายน 2551 , 17:22 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่