มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ จัดแสดงละครเวที เรื่อง จุฬาตรีคูณ

  
     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ จัดแสดงละครเวที เรื่อง จุฬาตรีคูณ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2551 ณ เวทีกลางแจ้ง CCI มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
อาจารย์ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวว่า การจัดการแสดงละครเวทีครั้งนี้ เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็น คณะนิเทศศาสตร์ และศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งเป็นการรวมทักษะทั้งการแสดงละครเวที การออกแบบฉาก ชุดการแสดง และแสดงนำโดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยได้รับความร่วมมือด้านการขับร้อง เพลงประกอบ และดนตรี โดยการฝึกซ้อมของวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำกับการแสดงโดย อาจารย์รัตนกัลยา วงศ์ตระกูลเล็ก จากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) รวมทั้งวิทยากรพิเศษจากหลากหลายสาขาได้ให้ความรู้และฝึกซ้อมการแสดง
จุฬาตรีคูณ เป็นอมตะจินตนิยายไทย ผลงานของ พนมเทียน ศิลปินแห่งชาติ เป็นเรื่องราวของความรักสามเศร้า ซึ่งคำว่า จุฬาตรีคูณ เป็นชื่อของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย เป็นที่ๆแม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบรวมกัน มีความเชื่อกันว่า เมื่ออธิษฐานขอสิ่งใดจากจุฬาตรีคูณแล้วจะได้สมปรารถนา
ละครเวที จุฬาตรีคูณ กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2551 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางแจ้ง CCI มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรราคา 99 บาท ได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-3072-1508 หรือ 0-5385-1478 ต่อ 7514 - 7515 หรือที่เว็บไซต์ www.comm-arts.payap.ac.th
 
24 กันยายน 2551 , 17:46 น. , อ่าน 1276  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่