กิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2551 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ. 2551 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมวันมหิดลประจำปี 2551 โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่องนั้น สำหรับในวันที่ 24 กันยายน 2551 ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ. 2551 โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากนั้น เป็นพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมพิธี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับกิจกรรมวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ 5 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานการแพทย์และสาธารณสุขของไทย
 
25 กันยายน 2551 , 21:57 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่