ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมให้ความรู้แก่สื่อมวลชน ตามโครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง

  
    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดการประชุมให้ความรู้แก่สื่อมวลชนเพื่อขยายผลที่ถูกต้องสู่ประชาชน ตามโครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง
นายแพทย์ สมพงษ์ สกุลอิสริยาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมให้ความรู้แก่สื่อมวลชน เช้าวันนี้ (26 กันยายน 2551) ที่โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง ซึ่งเป็นนโยบายของกรมอนามัยในด้านการรณรงค์สร้างกระแสสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอาหารและโภชนาการ และการใช้แรงงานที่เหมาะสม พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยไร้พุง
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันคนไทยอ้วนลงพุงมากขึ้น จากการสำรวจพบว่าผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไปมีเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานคือผู้ชาย 36 นิ้ว (90 เซนติเมตร) ผู้หญิง 32 นิ้ว (80 เซนติเมตร) กว่า 12 ล้านคน เป็นเพศหญิงมากกว่าชายคือร้อยละ 39 กับร้อยละ 36 ซึ่งเกิดจากการสะสมของไขมัน อันจะนำไปสู่การเกิดโรคอื่นเช่น ความดัน เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด ซึ่งเป็นเหตุให้คนไทยเสียชีวิตจากโรคอ้วน 1 คน ในทุก 6 นาที นอกจากนั้น องค์การอนามัยโลกยังระบุว่า โรคอ้วนเป็นสาเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 2-6 ของงบประมาณด้านสุขภาพ
การป้องกันและแก้ปัญหาโรคอ้วนสามารถทำได้โดยหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ ซึ่งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ได้จัดตั้งคลินิกคนไทยไร้พุง เพื่อติดตามและให้บริการผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5327-6856 ต่อ 620 และ 115
 
26 กันยายน 2551 , 14:11 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่