อบจ.เชียงใหม่กำหนดจัดงาน จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี ในเทศกาลกินเจ

  
     กำหนดจัดงาน จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี ในเทศกาลกินเจ 29 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2551 นี้ที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพุทธสถานเชียงใหม่ องค์กรการกุศล และหน่วยงานของรัฐ กำหนดร่วมกันจัดโครงการ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2551 ณ พุทธสถานเชียงใหม่
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถือศีลกินเจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีการจัดตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารเจให้แก่ประชาชนฟรี ทั้งสามมื้อ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.00 น. ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 9 วัน นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 9 ความดี 5 คุณธรรม เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ซึ่งมีคุณอเนกอนันต ์ต่อพสกนิกรชาวไทย บริการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลเซ็ลทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล และ โรงพยาบาลรวมแพทย์เชียงใหม่ พร้อมบริการตัดผมชาย เสริมสวยสตรี โดย วิทยาลัยสารพัดช่าง เชียงใหม่
ทั้งนี้ ในพิธีเปิดงานวันที่ 29 กันยายน 2551 เวลา 10 .00 น. จะมีนายก อบจ. เชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เป็นประธาน จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค เงิน หรือสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช วุ้นเส้น เกลือ เต้าหู้ ซอสปรุงรสเจ น้ำดื่ม น้ำตาล ผักสด อาหารแห้ง หรือประสงค์จะร่วมแรงในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ติดต่อได้ที่ พุทธสถานเชียงใหม่ โทร 081-8826622
 
26 กันยายน 2551 , 16:51 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่