ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง ในงานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ครั้งที่ 21

  
     ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่องระดับมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ครั้งที่ 21
ตามที่ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 21 ณ ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2551 ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย และหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่องระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศที่สนุกสนาน รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออกถึงความสามารถ เพื่อห่างไกลยาเสพติด
โดยผู้เข้าประกวดจะต้องมีสมาชิกและหางเครื่อง 6-8 คน ไม่จำกัดเพศ และไม่จำกัดสถานศึกษา ตั้งชื่อทีมตามความเหมาะสม ทำการประกวดในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 ใช้เพลงช้าและเพลงเร็วอย่างละ 1 เพลง ส่วนเกณฑ์การตัดสินจะวัดจากการแต่งกาย 20 คะแนน ลีลาท่าทางการแสดงออก 40 คะแนน และผู้นำในการร้องเพลง 40 คะแนน
รางวัลการแข่งขันทีมชนะเลิศได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินทุนการศึกษา 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินทุนการศึกษา 5,000 บาท และรางลับชมเชยรับทุนการศึกษา 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนเมตตาศึกษา โทรศัพท์ 0-5381-4570 ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2551 เวลา 16.00 น. รับสมัครเพียง 12 ทีม
 
27 กันยายน 2551 , 23:55 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่