แถลงข่าว งานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 21

  
     ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด ครัวล้านนา สู่ครัวโลก 9-15 ตุลาคมนี้ที่ลานม่วนใจ๋ เซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการจัดงานแถลงข่าว มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 21 (21st Chiangmai Food Festival) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2551 รวม 7 วัน ณ ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นับเป็นกิจกรรมที่ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 21 ปี โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนโครงการอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจอาหารในระดับนานาชาติ โดยในปีนี้งานมหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 21 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ครัวล้านนา สู่ครัวโลก
สำหรับรูปแบบการจัดงานปีนี้ ชมรมได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้กิจกรรมมีความหลากหลาย และสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมด้านอาหารของล้านนาแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชมรมภัตตาคารร้านอาหารระดับอำเภอ 24 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนถึงเครือข่ายชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร 8 จังหวัดล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดงาน อาทิ การสาธิตเมนูพิเศษที่เป็นอัตลักษณ์ของทั้ง 8 จังหวัด การสาธิตอาหารเมนูอร่อยประจำแต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น โดยเน้นการใช้วัตถุดิบและพืชผักพื้นบ้านที่ปลอดสารพิษ พร้อมแจกสูตรอาหาร
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านบันเทิงและอื่น ๆ ตลอด 7 วัน เช่น การสาธิตอาหาร การออกแบบตกแต่งอาหารจากสถาบันอาหารและสถานศึกษาทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เมนูคนดังจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับมัธยมศึกษา พร้อมฟรีคอนเสิรต์ เทนอีเลเว่น,วิดไฮเปอร์,กระแตโฟร์ทีน, หนู มิเตอร์, บ่าววี, หลวงไก่และเทอดไทยไชยนิยม
 
27 กันยายน 2551 , 23:56 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่