ฟินันซ่าประกันชีวิต มอบร่มอเนกประสงค์แก่ศูนย์ กกท.ภาค 5

  
     บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด มอบร่มอเนกประสงค์แก่ศูนย์ กกท.ภาค 5 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่
นายอภิรัตน์ ปุสสเทวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารงานขาย ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบร่มอเนกประสงค์ จำนวน 20 คัน ให้กับศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 ภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีนายรุจิรา เปรมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2551 เพื่อนำไปใช้สำหรับจัดกิจกรรมด้านการกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่
โดยตัวแทนบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด กล่าวว่า การมอบร่มครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ทางบริษัทให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านกีฬามาอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสต่อไป ทางบริษัทก็จะมีการสนับสนุนการกีฬาในด้านอื่น ๆ อีก โดยเฉพาะการสนับสนุนเยาวชนให้ได้มีโอกาสทางด้านการกีฬา นำไปสู่ความมีสุขภาพดีหรือเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬาต่อไป
 
28 กันยายน 2551 , 13:48 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่