เปิดโครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ถวายพระแม่ของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่

  
     กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดโครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ถวายพระแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ รักน้ำ รักษ์ป่า ถวายพระแม่ของแผ่นดิน เช้าวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เกี่ยวของจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวน 3,200 คน ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2551
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผล ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ และอำนวยประโยชน์ต่อชุมชนรวมทั้งประเทศชาติโดยรวม จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกชุมชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจกันปลูกป่าเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในทุกพื้นที่ที่มีโอกาส ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์โดยรวม และเกิดผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้น
สำหรับโครงการรักน้ำ รักษ์ป่า ถวายพระแม่ของแผ่นดิน ที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2551 นี้ ประกอบด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในเนื้อที่ 66,000 ไร่ ปลูกป่าหวาย 31,000 ไร่ และสร้างฝายต้นน้ำแบบตาข่ายคลุมหินทิ้ง จำนวน 5,000 ฝาย
 
29 กันยายน 2551 , 22:21 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่