ประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน

  
     หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน จัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปี 2551 พร้อมเตรียมงานปี 2552 และ 2553
นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ และ กองกำกับการ 5 (ชม.) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว รวมทั้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือคือเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน
ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของหน่วยงานในรอบปี 2551 แนวทางและทิศทางด้านงบประมาณปี 2552 การจัดทำคำของบประมาณปี 2553 ปฏิทินการท่องเที่ยวปี 2552-2553 ศูนย์บริการร่วมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การบูรณาการและการประสานงานการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังได้มีการหารือการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และกำหนดหน่วยงานเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำเดือนในปีงบประมาณ 2552
 
29 กันยายน 2551 , 22:26 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่