สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

  
     สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตรในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2551
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กำหนดจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ พัฒนาผู้ประกอบการเดิม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2551 จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่
หลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมและโดนใจลูกค้า ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรม ที. เค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ ค่าลงทะเบียน 2,650 บาท พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นฟรี ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คนละ 1 ผลิตภัณฑ์
หลักสูตร รอบรู้กฎหมายแรงงาน รับมือวิกฤติธุรกิจ เพื่อไม่ให้องค์กรเกิดปัญหาเมื่อต้องลดสิทธิประโยชน์ของพนักงาน และเมื่อต้องเลิกจ้าง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรม ที. เค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ ค่าลงทะเบียน 2,400 บาท
และหลักสูตร การผลิตลูกชิ้นและโอกาสทางธุรกิจ ในวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร บร.5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แบ่งออกเป็น 2 เรื่องคือ วิทยาศาสตร์การอาหารกับการผลิตลูกชิ้น ในวันที่ 3 และ 5 พฤศจิกายน 2551ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท และเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาด และปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจลูกชิ้น วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท หรือลงทะเบียนทั้งหลักสูตร 2 เรื่อง ในราคาเพียง 6,100 บาท
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 0-2564-4000 ต่อ 4100, 4101, 4109 และ 4110 หรือที่ คุณสุภาวดี 08-1256-5649 และ คุณสุกัญญา 08-9682-7781 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ismed.or.th รับสมัครหลักสูตรละ 20 คนเท่านั้น
 
1 ตุลาคม 2551 , 19:10 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่