พบกุญแจสำคัญในการตรวจหาฤทธิ์การต้านมะเร็งและประเมินการรักษาโรคมะเร็งในระดับคลินิกเป็นครั้งแรก

  
     นักวิชาการจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานศึกษาชั้นนำในประเทศไทย พบกุญแจสำคัญในการตรวจหาฤทธิ์การต้านมะเร็งและประเมินการรักษาโรคมะเร็งในระดับคลินิกเป็นครั้งแรก โดยจะมีประชุมนานาชาติกลางเดือนหน้า
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การสร้างภาพระดับโมเลกุล ซึ่ง โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกจำนวน 200 คน ซึ่งคณาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้ทำงานวิจัยการสร้างภาพระดับโมเลกุลมากว่า 4 ปี โดยการสร้างภาพระดับโมเลกุลเป็นศาสตร์ที่นำมาใช้ในการวินิจฉัย รักษา ติดตามและป้องกันการเกิดโรคที่มีความจำเพาะและสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เริ่มต้นในระดับโมเลกุลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนการเกิดโรค และเป็นวิธีที่ผู้ป่วยไม่ได้รับบาดเจ็บหรือต้องนอนโรงพยาบาล ผศ.ดร.สำรี มั่นเขตกรณ์ ประธานการจัดประชุมฯ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพระดับโมเลกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ยอมรับในระดับสากล นับเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยที่เริ่มต้นสร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างภาพระดับโมเลกุลเพื่อศึกษากระบวนการเกิดโรคและความก้าวหน้าของโรคในระดับโมเลกุลและเซลล์ในสิ่งมีชีวิต เพื่อประโยชน์ในการป้องกันรักษาโรค โดยเทคโนโลยีที่จะนำเสนอในครั้งนี้เป็นกุญแจสำคัญในการตรวจหาฤทธิ์การต้านมะเร็งและประเมินการรักษาโรคมะเร็งในระดับคลินิกเป็นครั้งแรก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การสร้างภาพระดับโมเลกุลจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2551ณ เบลลาวิลล่ารีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็นและระดมสมองในบรรดานักวิจัยด้านการสร้างภาพระดับโมเลกุล วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อการพัฒนางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นงานวิจัยการสร้างภาพระดับโมเลกุลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 
1 ตุลาคม 2551 , 23:38 น. , อ่าน 3004  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่