นายกรัฐมนตรีทำความเคารพอัฐิบรรพบุรุษตระกูลชินวัตร โดย

  
     นายกรัฐมนตรีทำความเคารพอัฐิบรรพบุรุษตระกูลชินวัตร โดยกล่าวกับประชาชนที่ไปรอต้อนรับว่า ตั้งใจมาทำงานแก้ปัญหาให้บ้านเมือง ไม่ได้มาเพื่อเล่นการเมือง
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังวัดโรงธรรมสามัคคี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำความเคารพอัฐิบรรพบุรุษตระกูลชินวัตรของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ภรรยา ในที่นั้นนางจันทร์สม ชินวัตร และนางเถาวัลย์ ชินวัตร อาของนางเยาวภาได้ไปรอต้อนรับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปทักทายด้วยความคุ้นเคย
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี ก่อนที่จะกล่าวทักทายประชาชนที่ไปรอต้อนรับว่า ในการมารับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมือง ไม่ใช่มาเพื่อเล่นการเมือง ขอบคุณสำหรับเสียงสนับสนุน ตนจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า ตั้งแต่เริ่มเล่นการเมือง ผู้สนับสนุนคนสำคัญคือพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมั่นใจว่าเป็นคนดี อย่างไรก็ตาม จะให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสักการะศพหลวงปู่จันทร์ กุศโลเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารและรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเจี่ยท้งเฮง ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 
2 ตุลาคม 2551 , 14:33 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่