เด่นชัย มอบคอมพิวเตอร์ สนับสนุนงานด้านข่าว สวท.เชียงใหม่

  
     บริษัทเด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด มอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการทำงานด้านข่าวแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทเด่นชัย เทรดดิ้ง จำกัด นำคอมพิวเตอร์รุ่น HP 2133 Mini Note ขนาดหน้าจอกว้าง 8 นิ้ว มอบให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม โดยได้ทำสัญญาในข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สวท.เชียงใหม่กับบริษัทเด่นชัย เทรดดิ้ง และจะเผยแพร่ สปอตประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผ่านรายการข่าว มองเชียงใหม่ รายการสรุปข่าวท้องถิ่นประจำวัน ระบบเอฟเอ็ม.ความถี่ 98 มฮ.และเอเอ็ม.639 กฮ.และสรุปข่าวท้องถิ่น ความถี่ 93.25 มฮ.จำนวน 359 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 23 ธันวาคม 2551
โดยกรรมการผู้จัดการบริษัทเด่นชัย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทคืนกำไรให้สังคม สนับสนุนงานด้านข่าว เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านข่าวสารและเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม
 
3 ตุลาคม 2551 , 17:21 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่