กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 ตำบลรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีชุมนุมปิดถนนทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 ตำบลรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีชุมนุมปิดถนนทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขับไล่ฝ่ายโภชนาการสัตว์เชียงใหม่ หลังถูกสั่งลดจำนวนซื้อหญ้าบาน่า
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 ตำบลจากตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะและตำบลหนองควาย จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวชุมนุมปิดทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เนื่องจากไม่พอใจต่อนโยบายของทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่ได้เปลี่ยนแปลงจะลดจำนวนการสั่งซื้อหญ้าบาน่าจากกลุ่มเกษตรกรจากเดิมเคยซื้อ 3-5 ตันต่อวัน ลดลงเหลือเพียงวันละ 1 พันกิโลกรัมต่อวัน โดยมีเกษตรกรกว่า 400 ครัวเรือน ปลูกหญ้าบาน่ากว่า 200 ไร่ในพื้นที่อำเภอแม่แตง แม่ริม สารภี หางดงและแม่วาง โดยทางโครงการอ้างว่าจะสั่งซื้อหญ้ามูราโต้ และกินนี่ม่วงให้สัตว์แทน แต่หญ้าดังกล่าวไม่สามารถปลูกในพื้นราบต้องปลูกบนพื้นที่ภูเขาสูงเท่านั้น นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังกล่าวว่าทางโครงการยังไม่ได้จ่ายเงินอีกจำนวน 1 ล้าน 2 แสนบาท ให้แก่เกษตรกรด้วย โดยนายพิรุณ พรหมฤทธิ์ กรรมการฝ่ายเทคนิคการเกษตรวิสาหกิจชุมชน 3 ตำบลกล่าวว่า การเรียกร้องครั้งนี้เพื่อขับไล่ฝ่ายโภชนาการสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 4 คน และเรียกร้องขอให้ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับซื้อหญ้าบาน่าจากเกษตรกรเหมือนเดิม
นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังได้ออกแถลงการณ์ กรณีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีละเมิดสิทธิชุมชนท้องถิ่น หลอกให้ชาวบ้านฝันค้าง ปล่อยให้นักธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เคยมีแผนแม่บทของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่จะให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมถึง 16 โครงการแต่ก็ไม่มีการดำเนินการใด ๆ
 
3 ตุลาคม 2551 , 17:22 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่