องคมนตรีเห็นด้วยกับการตั้ง สสร 3

  
     องคมนตรีเห็นด้วยกับการตั้ง สสร.3 ระบุทุกฝ่ายควรหันหน้าเข้าหากันเพื่อหาทางออกให้บ้านเมืองด้วยความสามัคคี
พลเอกสุรยุทธ จุลลานนท์ องคมนตรีกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะมีการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 3 หรือ สสร.3 ว่าหากการกระทำดังกล่าวสามารถเป็นหนทางแก้ปัญหาให้บ้านเมืองสงบสุข และเกิดความสามัคคีปรองดองได้ก็ควรสนับสนุน และเห็นด้วยกับการที่นายกรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาด้วยความประนีประนอมของทุกฝ่าย เพื่อที่จะได้มีทางออกให้แก่บ้านเมือง
องคมนตรียังกล่าวถึงฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยว่าควรร่วมหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อความปรองดองของชาติ โดยเห็นว่าเวลานี้ทุกฝ่ายควรหันหน้าเข้าหากันมากกว่าสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้น
 
3 ตุลาคม 2551 , 17:22 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่