เตือนต้นปีหน้าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะแฮมเบอร์เกอร์ ไครซีส

  
     รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ระบุ ต้นปีหน้าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะแฮมเบอร์เกอร์ ไครซีส โดยจะส่งผลกระทบรุนแรงทั่วโลก ขอให้รัฐบาลเตรียมรับมือ
นายเฉลิมชาติ นครังกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันว่า ขณะนี้การเมืองนิ่งในระดับหนึ่ง โดยเห็นลู่ทางประนีประนอม สมานฉันท์ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่เศรษฐกิจอาจจะดีขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเศรษฐกิจโลก ภาวะ Hamburger Crisis จากประเทศสหรัฐอเมริกา จะส่งผลกระทบรุนแรงในต้นปีหน้า จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอาศัยรายได้จากภาคการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบอย่างมากตามกระแสโลก อันจะส่งผลให้การส่งออกลดลงด้วย นอกจากนี้ประชาชนจะชะลอการจับจ่าย ส่งผลให้กำลังซื้อลด คำสั่งซื้อก็จะลดลง จะกระทบในประเทศที่อาศัยภาคการส่งออกเช่นไทย ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผัก ผลไม้ กระป๋องและประมง ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามการบริโภคอาหารยังเป็นสิ่งจำเป็น แต่คนก็จะลดการบริโภคลง ภาคก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์จะลดจำนวนจ้างงาน เหล่านี้จะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลในต้นปีหน้าที่รัฐบาลต้องเตรียมรับมืออย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้
รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยน่าจะนำบทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 มาปรับใช้ ขณะที่ราคาน้ำมันคงจะไม่สูงไปกว่านี้อีก ขณะที่การพิจารณาขึ้นค่า FT ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ควรมีการทบทวนและชะลอไปก่อนเพื่อช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม เมื่อต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้น เพราะไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญของต้นทุนในภาคอุตสาหกรรม หากภาคอุตสาหกรรมอยู่ไม่ได้ ไม่มีการจ้างงาน ก็จะส่งผลต่อประชาชนเช่นกัน
 
5 ตุลาคม 2551 , 18:16 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่