ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่า 3,100 คน สูงสุดในรอบ 10 ปี

  
     จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกกว่า 3,100 คน สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศในปีนี้ ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายนปี้นี้ พบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่จังหวัดเชียงใหม่สูงถึง 3,100 ราย มากที่สุดในรอบ 10 ปี และสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยเดือนที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากที่สุดคือระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม อำเภอเมืองและอำเภอดอยหล่อมีผู้ป่วยสูงสุด ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยอยู่ในเขตอำเภอเมือง ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เคยมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงสุดในปี 2546 มีผู้ป่วย 1,700 ราย แต่ปีนี้นับว่าผู้ป่วยได้ทวีจำนวนเพิ่มขึ้น นั่นเป็นเพราะปริมาณยุงที่เพิ่มขึ้น ฝนที่ตกมากกว่าเดิม การปรับตัวของยุงให้ไม่ไวต่อยาฆ่าแมลงและยาพ่น และภาวะโลกร้อน
ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้การแพร่ระบาดไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้นคือพฤติกรรมของคน เมื่อป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้วเคลื่อนไหวย้ายที่ ทำให้เกิดการระบาดในที่ใหม่ด้วย ขณะที่ไข้เลือดออกที่พบที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นสายพันธุ์ 1 และ 4 ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังวางแผนแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดมากอีกในปีหน้า โดยปีนี้สถานการณ์ได้ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วและเป็นช่วงปลายฤดูฝนจึงคาดว่าไม่น่าจะมีคนไข้เพิ่มมากนัก
 
5 ตุลาคม 2551 , 18:17 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่