สัมมนาสื่อภาคเหนือตอนบน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
น.ส.สมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการสัมมนา การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันนี้ (6 ตุลาคม 2551) ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ โดยมีนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุชุมชน รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน เพื่อให้สื่อมวลชนในภาคเหนือตอนบน ได้รับความรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ถูกต้อง ชัดเจน นำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความรู้ประกอบด้วย น.ส.สมลักษณ์ วงศ์งามขำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ สำนักราชเลขาธิการ น.ส.ศุภลักษณ์ ทิพย์กำจรวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ กองศิลปกรรม สำนักพระราชวัง และนางณัฏฐภัทร จันทวิช นักโบราณคดี กรมศิลปากร โดยมีนายไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกันให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดพระราชพิธีและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำราชาศัพท์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้รับพระราชบรมราชานุญาตให้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2551
การสัมมนาครั้งนี้ มีการถ่ายทอดเสียงทาง สวท.เชียงใหม่ เอฟเอ็ม. 93.25 เมกกะเฮิร์ท และบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ด้วย
 
6 ตุลาคม 2551 , 22:23 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่