ครึ่งปีแรกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่ลดลงยอดจองห้องพักไม่ถึงร้อยละ 50

  
     ครึ่งปีแรกนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่ลดลง เพราะผลกระทบจากราคาน้ำมันและสถานการณ์ทางการเมือง ยอดจองห้องพักไม่ถึงร้อยละ 50
นายกนก สุวรรณวิสูตร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ กล่าวถึงสถานการณ์ห้องพักในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้มีห้องพักในโรงแรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 27,500 ห้อง ในระยะครึ่งปีแรกพบว่ายอดจองห้องพักไม่ถึงร้อยละ 50 โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยลดลงอย่างมาก ไม่มีการเดินทางเป็นครอบครัวเหมือนแต่ก่อน ผู้ที่พักในขณะนี้ส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาไม่ได้ลดลงเพราะได้มีการวางแผนระยะยาวและเก็บเงินล่วงหน้า แต่นักท่องเที่ยวแถบยุโรปและเอเชีย ลดลงไปถึงร้อยละ 15 ทั้งนี้สาเหตุสำคัญคือผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวไม่มั่นใจในการเดินทาง
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ดึงกลุ่มประชุมเข้ามาจัดประชุมในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในระดับหนึ่ง แต่ก็ได้เฉพาะโรงแรมใหญ่ ๆ ขณะที่โรงแรมเล็ก ๆ ยังประสบปัญหานักท่องเที่ยวไม่เข้าพัก ขณะที่ได้มีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นและยอดจองห้องพักจะเพิ่มถึงร้อยละ 80 ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้
 
7 ตุลาคม 2551 , 14:54 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่