การส่งเสริมรวมกลุ่มการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ ๆ จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว

  
     ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ระบุ การส่งเสริมรวมกลุ่มการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ ๆ จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่รวมอยู่ใน 3 กลุ่ม คือกลุ่มน้ำพุร้อน กลุ่มอารยธรรมล้านนาและกลุ่มท่องเที่ยวและผจญภัย ทั้งนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่สามารถดำเนินการได้เพียงแห่งเดียว ต้องรวมกลุ่มกันทำทั้งภาครัฐและเอกชน โดยข้อมูลด้านการท่องเที่ยวยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง โดยเห็นว่าการรวมกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ ๆ เช่น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ สวนสัตว์เชียงใหม่และสถานที่ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกอันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่มีปัจจัย 4 อ. นั้นคือ อารมณ์ มาเที่ยวเพราะต้องการความบันเทิงใจ อากาศ ต้องบริสุทธิ์ ออกกำลังกาย ได้มีโอกาสออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และอำนวยความสะดวก
 
7 ตุลาคม 2551 , 14:56 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่