เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ข้อตกลงกับวิสาหกิจชุมชน 3 ตำบล

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ข้อตกลงกับวิสาหกิจชุมชน 3 ตำบล จะรับซื้อหญ้าและอาหารเม็ดจากชาวบ้านเหมือนเดิมและจะตั้งกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรณีสัตว์ตาย
ดร.อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธานในการชี้แจงแก่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน 3 ตำบลรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คือตำบลหนองควาย ตำบลแม่เหียะ และตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ จากกรณีทางกลุ่มได้ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อ เนื่องจากไม่พอใจการทำงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกล่าวว่ากรณีผู้เรียกร้องขอให้ย้ายเจ้าหน้าที่จำนวน 4 คนนั้น ทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อหาหลักฐานข้อเท็จจริง ซึ่งนายดี จันทรคลักษณ์ กำนันตำบลหนองควายกล่าวว่ากรณีที่สัตว์ตาย ควรมีการตรวจสอบ ขณะกำลังตรวจสอบให้ย้ายเจ้าหน้าที่นั้นไปอยู่แผนกอื่นก่อน ขณะที่การจ้างงานนั้นทางเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะเสนอขออนุมัติ CEO ให้จัดสรรโควตาเพื่อจ้างคนในพื้นที่ ส่วนกรณีเงินค่าอาหารสัตว์นั้นจะเร่งเบิกจ่ายให้โดยด่วน ขณะเดียวกันจะรับซื้อหญ้าบาน่า 1.5 ตัน กินนีสีม่วงและหญ้าขน มูราโต้ รวมวันละ 3.5 ตัน และอาหารเม็ดจากวิสาหกิจชุมชนเหมือนเดิม
ผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กล่าวในตอนท้ายว่าจะหารือ CEO ภายในวันพฤหัสบดีนี้ ขณะที่ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนกล่าวว่าขอให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสัตว์อย่างแท้จริงมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยเพื่อสัตว์จะไม่ได้ตายเหมือนที่ผ่านมาและเพื่อให้เกษตรกรได้วางแผนการปลูกหญ้าได้ตรงกับความต้องการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการนี้มีชาวบ้านนำพวงหรีดมาวางไว้ที่บริเวณทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วย
 
8 ตุลาคม 2551 , 10:19 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่