การแก้ปัญหาด้วยวิธีรุนแรงไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย

  
     คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบุ การแก้ปัญหาด้วยวิธีรุนแรงไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย
รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท์ คณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ว่า การนำกติกาประชาธิปไตยสากลมาอธิบายการเมืองไทยได้ยาก สัญญาณที่ส่อปัญหาของรัฐบาลชุดนี้คือ การจัดตั้งรัฐมนตรีใหม่ที่เป็นรัฐมนตรีเก่าที่เคยพ้นตำแหน่งไปแล้ว ส่งผลต่อการไม่ยอมรับ ขณะที่การจับกุมนายไชยวัฒน์ สินธุวงศ์และพลตรีจำลอง ศรีเมือง แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และล่าสุดการสลายการชุมนุมด้วยแก้สน้ำตาจนประชาชนบาดเจ็บจำนวนมาก ยิ่งเป็นชนวนให้ความแตกแยกขยายวงกว้าง ซึ่งเห็นว่าวิธีตัดสินใจของฝ่ายการเมืองน่าจะผิดพลาด ขณะที่พันธมิตรนั้นมุ่งมั่นทำลายระบอบทักษิณและต้องทำให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นทางออกคือ ผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องไม่มีสิ่งแอบแฝง อธิบายได้ด้วยหลักความถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกกรณี
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวในตอนท้ายว่า รัฐบาลเป็นผู้ถือกฎหมายต้องไม่มีการละเมิดก่อน เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเคารพกฎหมายและระเบียบในบ้านเมืองด้วย และเห็นว่าการแสวงหาทางออกเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้
 
8 ตุลาคม 2551 , 10:20 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่