คณะศรัทธาจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลหารายได้สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ล้านนาและหอระฆังวัดป่าเดื่อ อ.สารภี

  
     ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล และทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างวัดป่าเดื่อ อ.สารภึ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีอายุกว่า 150 ปีที่เริ่มชำรุดทรุดโทรม
คณะผู้มีจิตศรัทธา นำโดยพลเอกอมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลรายการพิเศษ ณ สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ล้านนาและหอระฆัง ณ วัดป่าเดื่อ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยได้ทำการแข่งขันผ่านไปแล้ว 2 ครั้งเมื่อต้นเดือนกันยายน และตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ในอัตราค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันคนละ 1,200 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันนอกจากจะได้สนุกสนานกับการแข่งขันกอล์ฟ พร้อมรับถ้วยเกียรติยศของ พลเอกอมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ แล้ว ยังถือเป็นการร่วมกันทำบุญอีกส่วนหนึ่ง
สำหรับวัดป่าเดื่อ ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ที่เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2392 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2494 มีอายุ 159 ปี ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างเช่น วิหาร หอธรรม ศาลาบำเพ็ญบุญ กุฏิสงฆ์ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ต้องได้รับการบูรณะซ่อมแซม ซึ่งกำลังดำเนินการบางส่วน แต่ยังขาดปัจจัยอยู่จำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมสมทบทุนดังกล่าว ซึ่งยังเหลือการแข่งขันอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551 ณ สนามกัซซัน เลค ซิตี้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน
นอกจากนั้น คณะศรัทธาดังกล่าวนี้ จังมีกำหนดที่จะทำบุญทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่าเดื่อ เพื่อหารายได้สมทบทุนอีกทางหนึ่งในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2551 แต่งดาองค์กฐินเวลา 10.00 น.และทอดเวลา 15.00 น.
 
8 ตุลาคม 2551 , 11:38 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่