คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดเวทีเติมหัวใจให้สังคมเชียงใหม่

  
     คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดเวทีเติมหัวใจให้สังคมเชียงใหม่ เพื่อลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตใจคนไทยในขณะนี้
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเติมหัวใจให้สังคม จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดงานดังกล่าว โดยมีกลุ่มเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินงานด้านจิตอาสาในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเวที ซึ่งมีการพูดคุยในเรื่องดี ๆ เกิดเครือข่ายในการสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้จากปัญหาการย้ายถิ่นฐาน ภาวะความล่มสลายทางครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อและเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนในสังคม เกิดความวิตกกังวลต่อการดำเนินชีวิต เวทีดังกล่าวจะเป็นการสร้างเครือข่าย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ดี ๆ ให้กับสังคม เพื่อเป็นกำลังใจส่งเสริมให้คนมีจิตสาธารณะ ร่วมอุดมการณ์จิตอาสามากยิ่งขึ้น
ซึ่งนายแพทย์ มงคล ณ สงขลากล่าวว่าปัจจุบันคนในสังคมไทยพูดคุยแต่เรื่องข่าวสารเหตุการณ์ความวุ่นวายในสังคม ทำให้จิตใจห่อเหี่ยว การหันมาพูดคุยในสิ่งที่ดีเป็นการส่งเสริมจิตใจให้ดีขึ้นและลดความตึงเครียดได้ด้วย
 
18 ตุลาคม 2551 , 15:44 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่