เตรียมขออนุมัติงบประมาณปีละพันล้านเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อแก้ปัญหาประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย

  
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมขออนุมัติงบประมาณปีละพันล้านเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อแก้ปัญหาประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย ด้วยโครงการบ้านมั่นคง
นายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่หน่วยงานที่สนับสนุนชุมชนบ้านมั่นคง และพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนและท้องถิ่นร่วมกับภาคีพัฒนา โดยกล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการทิ้งถิ่นฐานของประชาชนได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น คนในภูมิภาคต้องการเข้าไปสู่เมืองที่เจริญกว่า เพราะต้องการรายได้เพิ่ม โครงการบ้านมั่นคงช่วยแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ร้อยละ 10 ของประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมของบประมาณจากรัฐบาลปีละพันล้านเพื่อแก้ปัญหาเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยงบประมาณส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอีกส่วนหนึ่ง คาดว่าปีที่ 6 จะเริ่มคืนทุน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่า เมื่อประชาชนมีความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัย ก็จะไม่บุกรุกที่ใหม่ โดยจะส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ เมื่อมีรายได้ก็จะสามารถผ่อนชำระเงินกู้ อันจะเป็นการป้องกันปัญหาการอพยพเข้าเมืองของประชากร
 
18 ตุลาคม 2551 , 18:04 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่