ประชุมเตรียมรณรงค์และป้องกันปัญหาโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทง

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล่อยโคมลอยในงานลอยกระทงประจำปี 2551 พร้อมชี้ว่าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากโคมลอย ผู้ปล่อยจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการปล่อยโคมลอยในงานลอยกระทงประจำปี 2551 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาในประเพณีลอยกระทงของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่มีการปล่อยโคมลอยจำนวนมากและต่อเนื่องหลายวัน ทำให้เกิดปัญหา 4 ประการคือ เศษโคมกลายเป็นขยะเกลื่อนเมือง สร้างปัญหาไฟฟ้าดับเมื่อโคมตกไปพาดสายไฟฟ้า ก่อปัญหาเพลิงไหม้จากโคมที่ไฟยังไม่ดับ และที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อการบินของอากาศยาน
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าปัญหาเกิดจากโคมที่ไม่ได้มาตรฐาน จำนวนมากเกินไป และจำนวนวันที่ปล่อยมากเกินกว่าประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม โดยที่ประชุมเห็นชอบให้จังหวัดออกประกาศขอความร่วมมือเพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพของโคมลอย รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบว่า หากโคมลอยที่ปล่อยไปสร้างความเสียหายกับผู้อื่น เช่นทำให้เกิดเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือน ทั้งผู้ผลิตและผู้ปล่อยโคมนั้น จะต้องรับผิดทั้งทางอาญาคือกระทำโดยประมาททำให้เกิดเพลิงไหม้ ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และทางแพ่งคือต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
 
21 ตุลาคม 2551 , 14:08 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่