ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง
นายบรรหาร ศิลปอาชา นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาตรวจราชการ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังการบรรยายความก้าวหน้าแนวทางการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 และการบรรยายความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และการจัดงานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง ซึ่งจะจัดที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2551 ขณะนี้ความคืบหน้าของโครงการมีความพร้อมสมบูรณ์แบบ ในเรื่องการเตรียมสถานที่ มีผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินการ มีเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มประมาณ 700,000 ต้น ขณะนี้ได้ปลูกไปแล้ว 130,000 ต้น คิดเป็นร้อยละ 15 จะมีการตกแต่งอาคารสถานที่ก่อสร้างที่ทรุดโทรมให้สวยงามเหมือนเดิม ในส่วนของสวนองค์กรและสวนนานาชาติจะปรับปรุงใหม่ทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จทันการเปิดสวนอีกครั้งอย่างแน่นอน
 
21 ตุลาคม 2551 , 15:58 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่