กิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

  
     ที่จังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติอย่างหลากหลาย
นางสาวบุญเฉลา สุริยวรรณ ประธานเครือข่ายพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงพยาบาล 45 แห่ง และสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ รวมพลังของพยาบาลทั่วประเทศและแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาล โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน
ขณะที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมการตรวจสุขภาพ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีแก่ประชาชนทั่วไป งานจัดระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคมนี้ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
21 ตุลาคม 2551 , 15:58 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่