ภาคเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย แหล่งน้ำพุร้อน วัฒนธรรมล้านนาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

  
     ภาคเหนือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย แหล่งน้ำพุร้อน วัฒนธรรมล้านนาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งจะเร่งประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี และกลุ่มประเทศที่ไม่เกิน 6 ชั่วโมงบินจากไทย
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในปีนี้ว่า ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย สิ่งที่การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการคือจะต้องสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวว่า การมาเที่ยวเมืองไทยมีความหลากหลาย คุ้มค่าต่อการตัดสินใจเดินทาง และได้รับความประทับใจกลับไป ทั้งนี้เมื่อเทียบแล้ว นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเที่ยวเกาหลีและสิงคโปร์รวมกัน ยังไม่เท่าที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทย ซึ่งต้องรักษานักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและแสวงหาตลาดใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เกิน 6 ชั่วโมงบินรอบไทย เป็นกลุ่มที่น่าจับตามอง เช่น ประเทศอินโดนีเซียที่มีประชากรถึง 250 ล้านคน ในจำนวนนี้มีกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงมาก 2.5 ล้านคน ขณะที่กลุ่มอินเดียก็เป็นอีกตลาดที่น่าสนใจ กลุ่มนักท่องเที่ยวทางศาสนาก็เป็นอีกกลุ่มที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ขณะที่กลุ่มที่เข้ามาเพื่อรักษาสุขภาพและความงาม สปา ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยภาคเหนือนั้นมีน้ำพุร้อน มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย มีวัฒนธรรมล้านนา และแหล่งท่องเที่ยวทางสุขภาพและความงามที่พร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรีที่จะต้องเน้นประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษ เพราะในช่วงที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวชายจะเที่ยวภาคเหนือมากกว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวมากนัก นักท่องเที่ยวจะสนใจแค่เรื่องการปิดสนามบินเท่านั้น หากหน่วยงานในพื้นที่แก้ปัญหาได้ก็ไม่มีปัญหาใด ๆ
 
21 ตุลาคม 2551 , 16:00 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่