ปูนปั้นรูปพญานาค ที่สวยที่สุดในภาคเหนือถูกนั่งร้านหล่นทับพังเสียหาย

  
     ปูนปั้นรูปพญานาค ที่สวยที่สุดในภาคเหนืออายุนับร้อยปี หน้าพระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ ถูกนั่งร้านหล่นทับพังเสียหาย
จากการที่ฝนตกและลมแรงติดต่อกัน ส่งผลให้นั่งร้านเหล็กก่อสร้างที่ทำไว้สำหรับบูรณะวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้พังลงมาทับปูนปั้นรูปพญานาคที่บริเวณทางขึ้นวิหารด้านทิศเหนือ พังลง โดยพระครูวิเชียร สมัตถิโก เลขานุการการวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเจริญพรว่า พญานาคที่บันไดวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารสร้างตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2423 ด้วยศิลปะล้านนา เป็นพญานาคคู่ที่สวยที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยและทางวัดจะให้นายช่างรุ่ง จันตาบุญ ซึ่งเป็นสล่าฝีมือดีที่สุดในภาคเหนือในขณะนี้บูรณะให้กลับคืนสภาพเดิมให้เร็วที่สุดให้ทันฉลองพระวิหาร ในเดือนมีนาคม 2552
สำหรับพญานาคคู่ดังกล่าว เป็นศิลปะล้านนา เป็นพญานาคคู่ชูเศียรเหนือราวบันไดอิฐหน้าพระวิหารหลวง สีสันลวดลายปูนปั้นเกล็ดนาคฝีมือประณีตงดงาม กล่าวกันว่าเป็นพญานาคคู่ที่งดงามที่สุดในภาคเหนือ สร้างโดยพระครูบาปัญญาแห่งวัดแสนฝาง ได้รับการบูรณะใหม่หลายครั้ง ปัจจุบันสภาพปูนด้านในหมดอายุและมีรอยแตกหักหลายแห่ง
 
22 ตุลาคม 2551 , 12:24 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่