สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจขนมยี่ห้อจูลี่ส์

  
     สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจขนมยี่ห้อจูลี่ส์ หลัง อย.ตรวจพบสารเมลามีนเกินมาตรฐาน
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ออกตรวจที่ห้างค้าส่งแม็คโคร สาขาหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากองค์การอาหารและยาได้ตรวจพบสารเมลามีนเกินมาตรฐานในชีสแซนด์วิช จูลี่ส์ ซึ่งเป็นขนมปังสอดใส้ครีม ผลิตจากประเทศมาเลเซีย นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทมาร์คกิ้นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด วันผลิต 24 กรกฎาคม 2551 หมดอายุ 24 กรกฎาคม 2552 โดยพบสารเมลามีน 7.96 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าที่ อย.กำหนด จึงมีคำสั่งให้เรียกคืนสินค้าออกจากท้องตลาด จากการเข้าตรวจสอบไม่พบขนมดังกล่าววางอยู่ในชั้นวาง โดยพนักงานกล่าวว่าหลังจากทราบคำสั่งของ อย.ก็ได้เก็บขนมดังกล่าวออกจากชั้นจำหน่ายกว่า 30 แพ็ค ในการนี้ก็ได้นำขนมยี่ห้อเดียวกันทั้งหมดอีก 7 ชนิด ออกจากชั้นจำหน่ายเพื่อรอผลการตรวจพิสูจน์ก่อน หลังจากนั้นคณะได้ไปตรวจสอบร้านขนมย่านถนนเจริญประเทศ ซึ่งมีสถานศึกษาหลายแห่งของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา แต่ก็ไม่พบขนมยี่ห้อดังกล่าว โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนขนมทั้งหมด 9 ชนิดซึ่งเป็นสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านจุดชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายเข้ามาขายที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์ไม่พบเมลามีนเกินมาตรฐานแต่อย่างใด ขณะเดียวกันในจังหวัดเชียงใหม่มีโรงงานนมวัว 4 แห่ง มีการขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ 9 รายการ จากการตรวจสอบไม่พบเมลามีนปนเปื้อนแต่อย่างใด ดังนั้นขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ในเชียงใหม่ไม่มีสารเมลามีนปนเปื้อน
 
23 ตุลาคม 2551 , 14:02 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่