แถลงข่าวการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่แถลงข่าวการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่แบบล้านนา โดยจะจัดระหว่าง 10-13 พฤศจิกายน ศกนี้
เทศบาลนครเชียงใหม่แถลงข่าวการเตรียมการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งประจำปี 2551 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2551 โดยร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า ปีนี้จะเน้นกิจกรรมแบบล้านนา ข่วงของกิ๋นเมืองบ้านเฮา ลานโคมยี่เป็งเฉลิมพระเกียรติ การจัดซุ้มประตูป่าวัดต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ การแสดงคีตล้านนา ขบวนแห่โคมยี่เป็ง ขบวนแห่กระทงเล็ก กระทงใหญ่ โดยเน้นวิถีชีวิตของชาวล้านนา การลอยกระทงสาย โดยเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเหมาะสำหรับการเที่ยวเมืองเชียงใหม่ในบรรยากาศเทศกาลยี่เป็งอันแสนโรแมนติก ภายใต้บรรยากาศล้านนา
นอกจากนี้ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ยังได้รณรงค์ให้งานดังกล่าว ปลอดเหล้า ร่วมใจรักษาประเพณียี่เป็ง ขณะเดียวกันจะจัดสถานที่ไว้ให้สำหรับปล่อยโคมลอย โดยจะปิดถนนในส่วนที่จัดงาน อีกทั้งห้ามเล่นและจำหน่ายประทัดอีกด้วย
 
23 ตุลาคม 2551 , 14:02 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่