รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งกรรมการสอบกรณีลำไยหายไปจากโกดัง ให้เวลาทำงาน 30 วัน

  
    รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งกรรมการสอบกรณีลำไยหายไปจากโกดัง ให้เวลาทำงาน 30 วัน
นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีลำไยหายไปจากโกดังสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยคณะกรรมการจะมาจากทุกฝ่าย เพื่อความโปร่งใส โดยจะให้เวลาทำงาน 30 วันเพื่อทราบเหตุที่ลำไยหายไปจากโกดังและหาตัวคนผิดมาลงโทษ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับลำไยที่หายไปนั้นจะต้องชดใช้เต็มจำนวนที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรรับจำนำแต่ต้น
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับการแก้ปัญหาลำไยนั้น เบื้องต้นผู้รับผิดชอบคือผู้มีหน้าที่เฝ้าและเจ้าของโกดัง ขณะเดียวกันขอให้ทุกฝ่ายพูดความจริง โดยคณะกรรมการที่ตรวจสอบจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
 
24 ตุลาคม 2551 , 21:25 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่