มท.3 ฟังความคิดเห็นชุมชนย่านวัดเกต

  
     รัฐมนตรีช่วยว่าการทรวงมหาดไทยรับฟังความคิดเห็นกรณีประชาชนชุมชนย่านวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่คัดค้านผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ มีแกนนำพันธมิตรนำมือตบไปตบไล่
นายประสงค์ โฆษิตานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมประชาชนย่านชุมชนวัดเกตการาม และอีกหลายชุมชนประมาณ 100 คน ที่โบสถ์คริสตจักรที่ 1 ตำบลวัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการจัดวางผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ปรับปรุงครั้งที่ 3 ซึ่งชาวบ้านต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริง เพราะจะมีผลต่อการปรับปรุงผังเมืองให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยชาวบ้านบอกว่าผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ประกาศมาแล้ว 60 วันยังเหลืออีกเพียง 30 วันเท่านั้นก่อนจะดำเนินการขั้นต่อไป แต่ชาวบ้านยังไม่ทราบตั้งแต่ต้น อีกทั้งไม่ต้องการให้มีการขยายถนน 32 เส้นทางในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยขอให้อนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่า บ้านเรือนอาคารเก่าโดยไม่ขยายเขตถนน ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งการอนุรักษ์และการพัฒนา ต้องหาจุดสมดุลให้ทั้งสองอย่างไปด้วยกันได้ และจะให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ โดยการพัฒนานั้นต้องให้คนในพื้นที่ยอมรับด้วย
ในการรับฟังปัญหาประชาชนดังกล่าวได้มีหญิงคนหนึ่งออกมาตะโกนใส่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเกี่ยวกับเรื่องการขยายเมือง ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้ทั้งหมดรวบรวมปัญหาแล้วนำเสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เหตุการณ์ในห้องประชุมเริ่มส่อเค้ารุนแรง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจึงได้ออกมาจากสถานที่ประชุมแห่งนั้น โดยก่อนจะถึงรถได้มีตัวแทนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำมือตบไปตบไล่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย สำหรับการประชุมดังกล่าวยังคงดำเนินต่อโดยมีที่ดินจังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาจากประชาชน
 
24 ตุลาคม 2551 , 21:25 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่