เตรียมพร้อมสำหรับจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 2008

  
     คณะทำงานเตรียมการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 2008 เตรียมพร้อมสำหรับจัดการแข่งขันและต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 700 คน ขอเชิญชาวเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี
นายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค 2008 ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ได้เตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้ว โดยได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนของการต้อนรับ ขณะนี้พบว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่าครึ่งเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในส่วนของสถานที่นั้น ได้เตรียมการล่วงหน้านานกว่าเดือน โดยจะใช้โรงแรมเชียงใหม่ภูคำเป็นสถานที่เปิด-ปิดและแข่งขัน รวมทั้งใช้เป็นสถานที่พักของผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมดกว่า 700 คน ส่วนสถานที่ดำเนินการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบและดำเนินการเกี่ยวกับข้อสอบจะใช้โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ส่วนของการทัศนศึกษานั้น ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้ไปทัศนศึกษา 5 จุด คือสวนสัตว์เชียงใหม่ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ปางช้างแม่สา สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.แม่ริม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนักเรียนทั้งไทยและนานาชาติจะไปร่วมปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน โดยจะปลูกต้นทองกวาวสีเหลือง เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่และสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วยอัธยาศัยไมตรี
สำหรับการรักษาความปลอดภัยนั้นได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ทั้งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจสันติบาล ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและฝ่ายความมั่นคงเพื่อให้การดูแลผู้เข้าร่วมแข่งขัน เนื่องจากทั้งหมดเป็นเยาวชน จึงต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ในทุกจุดที่ผู้เข้าแข่งขันเดินทางไป
 
25 ตุลาคม 2551 , 16:51 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่