นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ IMC 2008 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ปี 2551 หรือ IMC 2008 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มแล้ววันนี้ มีนายกรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ International Mathematics Competition IMC 2008 จัดขึ้นที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ และได้แสดงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สู่เวทีนานาชาติ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนและครูผู้สอน ในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมด้านการพัฒนาทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล และกระชับความสัมพันธ์รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเครือข่ายสมาชิก
สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ IMC 2008 มีนักเรียนจากประเทศสมาชิก 25 ประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 777 คน ระหว่าง 26-30 ตุลาคม 2551โดยในวันที่ 29 ตุลาคม นักเรียนและผู้ติดตามทั้งหมด จะได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ และศิลปวัฒนธรรมไทยในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ ดอยสุเทพ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปางช้างแม่สา สวนสัตว์เชียงใหม่ ศูนย์หัตถกรรมร่มบ้านบ่อสร้าง และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้น ทุกคณะจะมีการจัดกิจกรรมแสดงวัฒนธรรมประจำชาติ (Cultural Night) ในภาคค่ำของวันเดียวกันด้วย
 
26 ตุลาคม 2551 , 12:26 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่