หน่วยรบพิเศษไทยและสหรัฐอเมริการ่วมผสมไทย-สหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัสบาลานซ์ ทอร์ช

  
     หน่วยรบพิเศษไทยและสหรัฐอเมริการ่วมฝึกผสมไทย-สหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัสบาลานซ์ ทอร์ช เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกองทัพ
พันเอกอรรถพร เป้าประจักษ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 และนายเดวิด ดานิค ผู้แทนกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสมไทย –สหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัสบาลานซ์ทอร์ช 09-1 กลุ่มจี ที่กรมรบพิเศษที่ 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยรบพิเศษของไทยจะถ่ายทอดยุทธวิธีในการดำรงชีพในป่าและการส่งกำลังบำรุงด้วยสัตว์ต่าง เพื่อใช้ในการรบพื้นที่ป่าภูเขา ขณะที่กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบ และกระบวนการวิเคราะห์เป้าหมาย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม รวมระยะเวลาฝึกทั้งสิ้น 19 วัน ระหว่าง 27 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งการฝึกร่วมครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างของทั้งสองประเทศ และยังให้กำลังพลของทั้งฝ่ายทั้งไทยและสหรัฐอเมริกาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษด้วย
 
27 ตุลาคม 2551 , 18:41 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่