เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทวงคำตอบจากรัฐบาล

  
    เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทวงคำตอบจากรัฐบาล หลังเคยเรียกร้องขอให้ช่วยเหลือราคาข้าวโพดตกต่ำ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าในมาตรการ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดกว่าสองพันคนจากอำแภอแม่แจ่ม แม่แตง เชียงดาว ดอยสะเก็ดและพื้นที่ปลูกข้าวโพด จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทวงคำตอบจากรัฐบาลผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรณีข้าวโพดราคาตกต่ำ หลังจากเรียกร้องรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาช่วยเหลือ ขณะนี้เวลาล่วงเลย จนกระทั่งข้าวโพดเริ่มงอกและเน่าเสียในไร่ แต่ก็ยังไม่มีคำตอบจากรัฐบาลถึงมาตรการในการช่วยเหลือแต่อย่างใด ทั้งหมดได้เคยมาปักหลักชุมนุมตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน และยินยอมเลิกการชุมนุมเพราะได้รับการชี้แจงจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าจะดำเนินการช่วยเหลือภายในสองสัปดาห์ แต่จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ทั้งหมดจึงมาทวงถามคำตอบและจะปักหลักชุมนุม พักค้างแรมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่จนกว่าจะมีหนังสือยืนยันจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ถึงมาตรการในการช่วยเหลือ โดยเรียกร้องให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ขอให้จังหวัดถ่ายทอดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้และหากไม่มีมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรทั้งหมดจะไปรวมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้ง 5 จังหวัดภาคเหนือร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ผู้ชุมนุมยังเรียกร้องขอให้กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานบ้าง เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่เดือดร้อนอย่างหนัก และรัฐบาลไม่มีเวลาแก้ปัญหาให้เกษตรกร สำหรับอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดกว่า 80,000 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละหนึ่งตัน
 
27 ตุลาคม 2551 , 18:51 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่