ส่งมอบสถานีอนามัย 4 แห่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีส่งมอบสถานีอนามัย 4 แห่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข ทำพิธีส่งมอบสถานีอนามัย 4 แห่ง ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารของทั้ง 4 องค์กรเป็นผู้รับมอบ และนายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นสักขีพยาน ประกอบด้วย สถานีอนามัยบ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง ถ่ายโอนให้แก่เทศบาลตำบลสุเทพ สถานีอนามัยบ้านป่าแงะ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง อ.สันทราย ถ่ายโอนให้แก่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง และสถานีอนามัยบ้านป่าแดด ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การถ่ายโอนดังกล่าวเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 โดยสถานีอนามัยทั้ง 4 แห่งนี้ เป็นการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่นและเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข โดยจากนี้ไปเป็นเวลา 1 ปี จะมีการประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงานและรายงานผลให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรายงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
28 ตุลาคม 2551 , 17:06 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่