ไม่เห็นด้วยกับการใช้โคมลอยมาส่งเสริมการท่องเที่ยว

  
     รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ชี้ว่า การนำเอาโคมลอยมาเป็นจุดขายเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวน่าจะเป็นเรื่องที่ได้ไม่เท่าเสีย
นายมนตรี วงศ์เกษม ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึง การที่ปัจจุบันประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีลอยกระทงได้ถูกนำมาเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนำเอาเรื่องพร้อมภาพการปล่อยโคมลอยมาประกอบการประชาสัมพันธ์ แทนที่จะใช้ภาพการลอยกระทงในแม่น้ำ นอกจากนั้น บางองค์กรยังมีการกำหนดว่าจะปล่อยโคมลอยนับหมื่นนับพันลูกนั้น
รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงใหม่เพื่อให้มีเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามานับเป็นสิ่งที่ดี แต่หากมีการปล่อยโคมลอยกันมากมายอย่างที่เป็นก็น่าจะเกิดผลเสียทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งเป็นขยะล้นเมือง ทำให้ไฟฟ้าดับ อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ และเป็นอันตรายต่อระบบการบินของเครื่องบิน ซึ่งขณะนี้การป้องกันของทางราชการเองก็ทำได้เพียงขอความร่วมมือเท่านั้น
ทางด้านนายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การปล่อยโคมลอยไม่ใช่ประเพณีดั้งเดิมของการลอยกระทง เพราะเพิ่งจะได้รับความนิยมในไม่กี่ปีนี้เอง จึงเห็นด้วยที่ควรจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวมทั้งผู้ประกอบการและประชาชนมาร่วมกันหาทางออก เมื่อได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนแล้ว จังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถออกกฎหมายมาบังคับได้
 
28 ตุลาคม 2551 , 17:08 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่