แปลข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก 3 ภาษาเพื่อความโปร่งใส

  
     ข้อสอบในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 2008 แปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาจีน เพื่อความโปร่งใสในการจัดแข่งขัน โดยจะประกาศผลสอบในวันที่ 30 ตุลาคมนี้
นายปราโมทย์ ขจรภัย กรรมการฝ่ายวิชาการ การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก 2008 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีการแข่งขันสองระดับคือระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 777 คน โดยก่อนหน้านี้แต่ละประเทศได้จัดส่งข้อสอบมาให้คณะกรรมการได้คัดเลือก และมีการแปลข้อสอบเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ส่วนประเทศที่ไม่ได้ใช้ 3 ภาษานี้ ก็ได้มีเจ้าหน้าที่แปลเป็นภาษาของประเทศนั้น ๆ แล้ว เพื่อความเข้าใจเดียวกันของผู้เข้าสอบแข่งขัน โปร่งใส และเสมอภาค โดยมีการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้โรงแรมเชียงใหม่ ออคิดเป็นสถานที่ตรวจข้อสอบและจะประกาศผลสอบในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ในพิธีปิดการแข่งขัน
สำหรับเด็กไทยนั้น ได้มีการเตรียมตัวก่อนสอบเป็นอย่างดี โดยได้คัดเลือกตั้งแต่ระดับเขต ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และจัดเข้าค่ายให้เด็กได้เตรียมตัว จึงมั่นใจว่าเด็กไทยน่าจะคว้ารางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกมาเป็นของขวัญให้คนไทย
 
29 ตุลาคม 2551 , 01:22 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่