ม็อบยังปิดล้อมศาลากลางจนค่ำ คนนับพันติดอยู่ด้านใน

  
     เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดยังคงชุมนุมปิดประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสี่ด้าน มีข้าราชการและลูกจ้างติดอยู่ด้านในนับพันคน
จากเหตุการณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดจากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่กว่าสองพันคน ปิดล้อมประตูสี่ด้านทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนกระทั่งเวลากว่า 19.00 น.กลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ยินยอมเปิดประตูให้ข้าราชการและลูกจ้างในศาลากลางเข้า-ออก ขณะที่ด้านนอกเริ่มค่ำ ด้านในมีทั้งเด็กเล็กผู้หญิงท้องและพระภิกษุยังติดอยู่ รวมนับพันคน ล่าสุดผู้ชุมนุมได้ยอมให้พระภิกษุออกไปด้านนอกแล้ว ขณะที่นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิจิตร หลังสัน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ได้ผลัดเปลี่ยนกันประกาศเสียงตามสาย เพื่อแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างภายในให้อดทนรอ การเจรจากับกรมการค้าภายใน โดยนายไกรสร เครือแก้ว แกนนำเกษตรกรกล่าวว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรถูกหลอกมาโดยตลอด จึงต้องการมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม โดยได้เรียกร้องสี่ข้อคือ ขอให้รับจำนำข้าวโพดกิโลกรัมละ 8.50 บาท ขอให้รัฐบาลรับผิดชอบค่าขนส่งข้าวโพดสู่สถานที่ขายให้เกษตรกร ขอให้ระบุวัน เวลาที่จะรับซื้อ และให้ระบุสถานที่รับซื้อที่แน่นอน หากไม่ได้รับคำตอบ เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบก็จะไม่ยอมเปิดประตู
สำหรับข้าวโพดที่อำเภอแม่แจ่มเดิมมีประมาณ 86,000 ตัน ขณะนี้เหลือประมาณ 60,000 ตัน เนื่องจากเริ่มเน่าเสีย เกษตรกรต้องขายตามสภาพในราคาขาดทุนไปแล้วจำนวนหนึ่ง
 
29 ตุลาคม 2551 , 01:24 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่