รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบแนวทางการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อในสังกัด พร้อมเป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 84 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
    นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั่วโลก กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง เป็นต้นซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสื่อมวลชน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้ สามารถนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ ในอันที่ประชาชนที่เป็นผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลาประมาณ 10.00 น.เป็นต้นไป นายไพฑูรย์ ศรีรอด รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดเดินทางมามอบแนวทางการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อ แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เชต 3 จังหวัดเชียงใหม่
ส่วนกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีของการจัดตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. โดยนายไพฑูรย์ ศรีรอด รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดงาน และพระอธิการอานันท์ อานันโท เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี ต่อด้วย การบรรยายสรุปบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในปัจจุบันและในอนาคต จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการประชุมผู้บริหารของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
 
29 ตุลาคม 2551 , 17:05 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่